██ فهرست برخی از عنوان‌های نوشته‌های فصل‌های نسخه‌های پولی ایبوک هوش مصنوعی من ██
دانلود رایگان ایبوک هوش مصنوعی ترجمه شده به وسیله‌ی اینجانب سهراب جلوه گر جلوه‌گر

امیدوارم لحظات خوبی در این وب سایت داشته باشید .....

██ فهرست برخی از عنوان‌های نوشته‌های فصل‌های نسخه‌های پولی ایبوک هوش مصنوعی من ██
نویسنده : سهراب جلوه گر جلوه‌گر تاریخ : پنج شنبه 23 شهريور 1398

 

 

██ فهرست برخی از عنوان‌های نوشته‌های فصل‌های نسخه‌های پولی ایبوک هوش مصنوعی من ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

فصل اوّل- آشنايي با هوش مصنوعی  

هوش مصنوعی چیست؟

چرا هوش مصنوعی را مطالعه می‌کنیم‌؟

مقایسه‌ی هوش انسانی و هوش کامپیوتری

پژوهش در زمینه‌ی هوش مصنوعی از چه زمانی شروع شد؟

آیا هدف هوش مصنوعی پیاده‌سازی افکار انسان در کامپیوتر است؟

آیا هدف هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است‌؟

هوش مصنوعی تا رسیدن به سطح هوش انسانی چقدر فاصله دارد؟؛ چه هنگام این موضوع روی خواهد داد؟

آیا کامپیوترها ماشین مناسبی برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی هستند؟

آیا کامپیوترها برای هوشمند شدن، به اندازه‌کافی، سریع هستند؟

فرزند ماشینی

توضیحی در مورد چند بازی

آیا برخی از افراد نمی‌گویند که «هوش مصنوعی ایده‌ی بدی است.»؟

هوش مصنوعی ضعیف

هوش مصنوعی قوی‌

آیا تئوری‌های «قابلیّت محاسبه» و «پیچیدگی محاسباتی» روش‌هایی کلیدی برای هوش مصنوعی نمی‌باشند؟

مسأله‌های NP-کامل

زندگی مصنوعی

برخی از شاخه‌های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی منطقی

الگو‌شناسی(شناخت الگو)

استنتاج

برنامه‌ریزی

شناخت‌شناسی

هستی‌شناسی

ابتکارها(اکتشافات)

برخی از کاربردهای هوش مصنوعی

تئوری بازی‌ها

سخن‌شناسی

فهم زبان طبیعی

تصویر مَجازی‌، در کامپیوتر

سیستم‌های خِبره

ارتباط میان هوش مصنوعی و فلسفه

پیش‌نیازهای هوش مصنوعی

برخی از سازمان‌ها و م‍‍‍ؤسّساتی که در زمینه‌ی هوش مصنوعی فعّالیّت می‌کنند‌

معرّفی چند کتاب خوب به زبان انگلیسی در زمینه‌ی هوش مصنوعی

 

فصل دوّم- هوش مصنوعي

هوش مصنوعی چیست؟

عمل کردن شبیه انسان‌: آزمایش تورینگ

استدلال اتاق چینی

تاریخچه‌ی هوش مصنوعی

چگونگی(وضعیّت) فن(جدیدترین فنّـآوری)

 

فصل سوّم- عامل‌های هوشمند  

عامل‌های هوشمند

مثال‌هایی از عامل‌ها

خودمختاری در عامل‌ها

ساختار عامل‌های هوشمند

عامل‌های عقلانی(معقول)

PEAS(محیط کار(وظیفه، عملیّاتی)؛ معیارکارآیی(ارزیابی عملکرد)‌، محیط‌، عمل‌کننده‌ها و حسگرها‌)

محیط‌ها

ویژگی‌های محیط‌ها

قابل مشاهده بودن

قطعی /(یا) اتّفاقی(تصادفی) بودن

دوره‌ای و ترتیبی بودن

ثابت‌(ايستا‌) و پویا(دینامیک) بودن‌

گسسته و پیوسته بودن

تک عاملی یا چندعاملی بودن

انواع عامل‌ها

عامل‌های بازتابی ساده

عامل‌های بازتابی با حالت(وضعیّت) یا عامل‌هایی که وضعیّت جهان را حفظ می‌نمایند یا عامل‌های بازتابی دارای وضعیّت‌های درونی یا عامل‌های بازتابی براساس مدل

عامل‌های هدف‌گرا

عامل‌های سودمند

عامل‌های یادگیرنده

عامل‌های نرم‌افزاری

عامل‌های متحرّک

عامل‌های اطّلاعاتی

 

فصل چهارم- حلّ مسأله و ‌جستجو  

عامل‌های حل کننده‌ی مسأله

چهار گام(مرحله‌ی) کلّی در حلّ مسأله

فرمول‌بندی هدف مسأله

فرمول‌بندی مسأله

جستجو

جستجوی برون خطّی

برخی از مسأله‌های جستجوی کلاسیک

جستجوی برخط(لحظه‌ای یا آنی)

اجرا

چرا روش‌های جستجو را برّرسی می‌نماییم‌؟

حلّ مسأله به صورت جستجو

انواع مسأله

مسأله‌های تک‌حالته

مسأله‌های چندحالته

مسأله‌های احتمالی

مسأله‌های اکتشافی

مسأله‌های خوب‌، تعریف شده

عملکردها(‌عملگرها، عملیّات)

تابع جانشین

فضای حالت‌

مسیر

آزمایش(آزمون) هدف

الگوریتم عامل ساده‌ی حلّ مسأله‌

پیاده‌سازی الگوریتم‌های جستجو در حالت کلّی

فرمول‌بندی مسأله‌ی تک‌حالته

درخت جستجو

یک الگوریتم جستجوی درختی ساده

الگوریتم جستجوی درختي(به بیان دیگر و کامل‌تر نسبت به الگوریتم قبلی)

استراتژی‌(روش)های جستجو

جستجوی نا‌آگاهانه(کور)

روش‌های جستجوی ناآگاهانه

جستجوی اوّلْ سطح

جستجوی با هزینه‌ی یکسان

جستجوی اوّلْ عمق

جستجوی با عمق محدود شده

جستجوی عمیق شونده‌ی تکراری

جریان معکوس(برگشت به عقب)

جستجوی دوطرفه

مقایسه‌ی روش‌های جستجو

حالت(وضعیّت)‌های تکرار شده

الگوریتم جستجوی گراف

 

فصل پنجم- جستجوی آگاهانه‌(مُکاشفه‌ای)  

آگاهانه کردن جستجو

تابع ارزیابی

روش جستجوی اوّل– بهترین

جستجوی حریصانه‌ی اوّل – بهترین

جستجوی A*

بهترکردن A*

روش A* عمیق شونده‌ی تکراری

روش A* با حافظه‌ی محدود شده‌ی(کراندار) ساده شده

اکتشافات(‌ابتکارات‌)

 

فصل ششم- الگوریتم‌های جستجوی محلّی  

مسأله‌های بهینه‌سازی

روش بهبود الگوریتم‌های تکرار شونده

جستجوی محلّی

دورنمای(چشم‌انداز) جستجو

روش جستجوي تپّه‌نوردی

روش جستجوی شبیه‌سازی گرم و سرد کردن

جستجوی پرتو محلّی

الگوریتم‌های ژنتیکی(پیدایشی یا تکوینی) (به طور خلاصه)

تعویض

جهش

مثال- انجام دادن یک الگوریتم ژنتیکی (8-وزیر)

 

فصل هفتم- مسأله‌های برآورده‌سازی(اِرضای) محدودیّت  (قُیود)  

مسأله‌های برآورده‌سازی محدودیّت

گراف محدودیّت

انواع مسأله‌های برآورده‌سازی محدودیّت

گوناگونی محدودیّت‌ها

پِيمايِش(جستجوی) معکوس برای مسأله‌های برآورده‌سازی محدودیّت

آیا می‌توان عدم موفّقیّت‌های حتمی را زود پیدا کرد؟

برّرسی مستقیم

 

فصل هشتم- تئوری بازی‌ها  

محیط‌های چندعاملی

نوع‌های بازی‌ها

آشنایی با چند بازی

بازی شطرنج

بازی چِکِرز(جنگِ نادِر یا دام)

بازی go‌

بازی تَخته نَرد‌

بازی پُل

بازی پوکِر

مینیماکس

هَرَس(بازبینی) - (آلفا-بتا)

بازی‌های قطعی‌ در عمل

بازی‌های غیرقطعی‌ در حالت کلّی

 

فصل نهم- عامل‌های منطقی  

عامل براساس دانش(عامل منطقی)

پایگاه‌های دانش

دنیای هَیولا(Wumpus)

 

فصل دهم- منطق گزاره‌ای

منطق چیست‌؟

منطق گزاره‌ای

ترتیب اولویّت‌ها

مدل‌های موجود در منطق گزاره‌ای

جدول صحّت‌(درستی) برای رابطه‌ها

بیان جملات دنیای هیولا به صورت گزاره‌ای

استلزام

تساوی‌های منطقی

صحّت(اعتبار) و قابلیّت برآورده‌سازی‌

عبارت هُرْنْ یا جمله‌ی هرن

عبارت(کلز) صریح(قطعی، مسلّم)

صورت نرمال ربطْ دهنده(CNF)

روش(شیوه یا متد)های اثبات

زنجیره‌ی پیشرو(مستقیم)

زنجیره‌ی پسرو(معکوس)

تحلیل در منطق گزاره‌ای

 

فصل یازدهم- منطق مرتبه‌ی اوّل  

منطق گزاره‌ای، زبانی ضعیف است و برخلاف زبان طبیعی، قدرت بیان اندکی دارد

منطق مرتبه‌ی اوّل

ظاهر یک زبان مرتبه‌ی اوّل

فرمول مرتبه‌ی اوّل

سور(کمّیّت‌سنج‌)ها در منطق مرتبه‌ی اوّل

ویژگی‌های کمّیّت‌سنج‌ها(سورها)

نقيض و سورها

 

فصل دوازدهم- استنتاج در منطق مرتبه‌ی اوّل  

تاریخچه‌ی کوتاهی از استدلال

استنتاج در منطق مرتبه‌ی اوّل

برداشتن سورها

نمونه‌سازی(معرّفی) عمومی

نمونه‌سازی(معرّفی) وجودی

گزاره‌بندی(گزاره‌سازی)

تبدیل منطق مرتبه‌ی اوّل به استدلال گزاره‌ای

ایرادهای گزاره‌بندی

یکی‌سازی(یکسان‌سازی)

روش تعمیم قیاس استثنائی

زنجیره‌ی پیشرو(مستقیم)

زنجیره‌ی پسرو(معکوس)

تحلیل

 

فصل سیزدهم- نامعلومی (‌عدم‌قطعیّت‌)

نامعلومی

عامل نامعلوم

انواع نامعلومی

چگونه با نامعلومی‌ برخورد کنیم‌؟

منطق و نامعلومی

ضعف‌های منطق

نامعلومی و عقلانیّت

احتمال

متغیّرهای تصادفی

توزیع پیوسته

تصمیم‌گیری با وجود(تحت) نامعلومی

مبانی احتمال

استنتاج با توزیع‌های پیوسته‌ی احتمال

احتمال شرطی

نُرمالْ‌سازی

استقلال

استقلال شرطی

قانون بِیْزْ

 

فصل چهاردهم- شبکه‌های بِیْزی  

استنتاج احتمالی

عامل احتمالی

هدف شبکه‌های بیزی

شبکه‌های بیزی

تراکم(به هم فشردگي)

بیان نامعلومی(عدم‌قطعیّت)‌ به طورخلاصه

 

فصل پانزدهم- استنتاج در شبکه‌های بیزی

انواع گره‌های موجود در یک مسیر

استنتاج در شبکه‌های بیزی

روش حذف متغیّر

 

فصل شانزدهم- شناخت سُخَن یا سخن‌شناسی  

سخن‌شناسی

سخن به صورت استدلال احتمالی

مدل‌های پنهان مارکوف

 

فصل هفدهم- شبکه‌های عصبی  

شبکه‌های عصبی

زیست‌شناسی و علم کامپیوتر

انواع گره‌ها در شبکه‌های عصبی کامپیوتری

انواع شبکه‌های عصبی

پِرْسِـپْتْرونِ (تک لایه‌ای)

ایراد پرسپترون‌های تک لایه‌ای

طبقه‌بندی‌ با استفاده از شبکه‌های عصبی

پرسپترون‌های چند لایه‌ای

شبکه‌های عصبی برگشت کننده

 

فصل هیجدهم- الگوریتم‌های ژنتیکی  

تاریخچه

تعریف الگوریتم‌های ژنتیکی

تکامل‌ در دنیای واقعی

الگوریتم‌های ژنتیکی

گوناگونی‌های زیاد الگوریتم‌های ژنتیکی

کاربردهای الگوریتم‌های ژنتیکی

 

فصل نوزدهم- سیستم‌های خِبره  

سیستم‌های خبره

برخی از کاربردهای سیستم‌های خبره

چرا یک سیستم خبره را می‌سازیم‌؟

ویژگی‌های خوب یک سیستم خبره

سیستم‌های خبره‌ی قانون‌گرا

آشنایی با چند سیستم خبره

 

فصل بیستم- سیستم‌های طبقه‌بندی‌کننده 

سیستم‌های طبقه‌بندی‌کننده

سیستم‌های تولید

طبقه‌بندی‌کننده‌ها

اجزای یک سیستم طبقه‌بندی‌کننده

 

فصل بیست و یکم- یادگیری با استفاده از مشاهده‌ها؛ و درخت‌های تصمیم‌گیری 

یادگیری

انواع بازخورد

یادگیری نظارت شده(کنترل شده)

یادگیری بدون نظارت(کنترل نشده)

تقویّت یادگیری(یادگیری تقویّتی)

تعریف یک مسأله‌ی یادگیری‌

درخت‌های تصمیم‌گیری

 

فصل بیست و دوّم- برنامه‌ریزی  

عامل برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی

مقایسه‌ی برنامه‌ریزی و حلّ مسأله

زبانی برای مسأله‌های برنامه‌ریزی

برنامه‌ریز با مرتبه‌ی جزئی

برنامه‌ریز با مرتبه‌ی کلّی

 

فصل بیست و سوّم- آشنایی با روبوتیک  

تعریف‌هاي روبوت

انواع روبوت

کاربردهای روبوت

چه کارهایی برای انسان سخت و برای روبوت‌ها آسان است؟

چه کارهایی برای انسان آسان و برای روبوت دشوار است؟

فرق روبوت با ماشین‌آلات خودکار

تعريف علم روبوتيك

قوانین روبوتیک

تاریخچه‌ی کوتاهی از روبوتیک

اجزای کلیدی روبوت

طرزکار(مکانیزم) روبوت

حسگرها

عمل‌کننده‌ها

کنترل کننده

سخت‌افزار کنترل کننده

صنایعی که از روبوت‌ها استفاده می‌کنند

روبوت‌های صنعتی‌ چه کارهایی می‌توانند انجام دهند‌؟

 

فصل بیست و چهارم- آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پُرولُوگ 

 تعریف رَوال(‌زیر برنامه‌‌)‌ها

فراخوانی روال‌ها

محاسبه‌ها

در مورد متغیّرها

مثال به وجود آوردن یک پایگاه دانش در SWI-Prolog

مثال اجرای یک برنامه در اعلان SWI-Prolog

واژه(تِرم)‌های پرولوگ

واژه‌های ساده

ثابت‌ها

واژه‌های پیچیده(مرکّب)

محاسبه‌های موفّق

محاسبه‌های یگانه

محاسبه‌های چندگانه

یکسان‌سازی(یکی‌سازی)

پردازش لیست

توابع موجود برای لیست‌ها

برّرسی نوع

مقایسه‌ی عبارت‌ها

محاسبه

مقایسه‌ی عبارت‌های محاسباتی

بازگشت

ورودی و خروجی

استفاده از کد اَسکی

 

فصل بیست و پنجم- آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون  

مفسّر پایتون

محیط پایتون

نحوه‌ی اجرا و خروج از پایتون در سیستم عامل ویندوز

مبانی پایتون

انواع داده‌ای اساسی

اضافه نمودن رشته‌ی مستندات و توضیح

دستیابی به نام‌هایی که وجود ندارند

انتساب چندگانه

قانون‌های نامگذاری متغيّرها

تاپِل‌ها‌، لیست‌ها و رشته‌ها

اندیس‌های مثبت و منفی

برگرداندن کپی یک زیر مجموعه

کپی گرفتن از کلّ لیست

تاپل‌ها‌ تغییرناپذیرند

لیست‌ها‌ تغییرپذیرند

کارهایی که فقط بر روی لیست‌ها قابل انجام هستند

مقایسه‌ی تاپل‌ها و لیست‌ها

تبدیل لیست به تاپل و تبدیل تاپل به لیست

فهمیدن معناهای آدرس

تابع‌ها در پایتون

نوع‌ها در پایتون

صدازدن(‌فراخوانی) یک تابع

بهترین شیء‌های پایتون‌ تابع‌ها هستند

عبارت‌های منطقی

عملگرهای مقایسه‌ای

عبارت‌های منطقی بولی

ویژگی‌های ویژه‌ی and و or

عبارت‌های شرطی

کنترل جریان [برنامه]

عبارت‌های شرطی

حلقه‌های while

کلمه‌های کلیدی break و continue

عبارت‌های [برّرسی کننده‌ی] وضعیّت(assert)

ساخت لیست‌های جدید

حلقه‌های for

برخی موردهای جالب‌ در مورد تابع‌ها

تعیین مقدارهای پیشْ‌فرض‌ برای آرگومان‌ها

ترتیب آرگومان‌ها

انتساب چندگانه (یادآوری)

ظرف(متغیّر)‌های خالی

عملیّات‌ بر روی رشته‌ها

تبدیل رشته‌ها

وارد کردن و نمونه(ماژول)‌ها

 نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه::: برچسب‌ها: ██ فهرست برخی از عنوان‌های نوشته‌های فصل‌های نسخه‌های پولی ایبوک هوش مصنوعی سهراب جلوه گر جلوه‌گر ██,


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.